Utmark presenterer: Roy Montgomery & Andrea Belfi

Arrangementsinformasjon

--- FOR ENGLISH SCROLL DOWN ---

Roy Montgomerys pastorale gitarlinjer og Andrea Belfis atmosfæriske trommesoloer på høstens tredje Utmark.

Roy Montgomery er en gitarist og akademiker fra New Zealand. I tillegg til en rekke solo- og samarbeidsprosjekter på plateselskaper som Kranky, Siltbreeze og VHF, står han også bak det som har vist seg å bli en innflytelsesrik drone-estetikk, der utforskning av psykedelisk abstraksjon og pastoral minimalisme er det essensielle. Han hadde en ledende rolle på Christchurchs støyrock-scene i 1980-årene med sitt minimalistiske postpunk-band The Pin Group, hvis single var den første utgitt på Flying Nun. Andre musikalske utforskninger i denne perioden innbefattet blant annet det kortlevde drone-prosjektet The Shallows og støy-pop-bandet Dadamah.

Etter noen stille år, kom Montgomery tilbake mot slutten av 90-tallet med et ruvende, men samtidig skjørt, uttrykk. Gjennom soloutgivelser, og i samarbeid med Flying Saucer Attack, Bardo Pond (Hash Jar Tempo) og Chris Heaphy (Dissolve), skiftet han etter hvert fokus fra rockens harde og dyptgravende sannhetssøken til et mer episk-religiøst uttrykk. Sittende på gulvet, i lotusstilling, turnerte han verden rundt med sine komposisjoner, som gjerne varte i 20 minutter eller mer. Etter dette ble det nok en gang relativt stille fra Montgomery, inntil han i 2016 opptrådte med RMHQ (også kjent som Roy Montgomery's Headquarters) på Grapefruit / Ba Da Bing. Samtidig slapp han fire album med nytt materiale og markerte med dette en tilbakevending til sin karakteristiske pastorale gitarstil, men nå også tillagt den sjeldne lyden av sin egen vokal.

Italienske Andrea Belfi er trommeslager, komponist og eksperimentell musiker. Gjennom sin kyndige miks av det akustiske og elektroniske fremstår hans opptredener som en kunstnerisk balansegang mellom energi og hypnose, uttrykt gjennom lang-sekvensielle, rike og oppslukende lydbilder. Inspirert av post-rock-bandet Gastr Del Sol,  Rhythm & Sound og Pierre Schaffer-protesjéen Éliane Radigue, beveger Belfi seg inn i nokturnens dype og mystiske rom. Påfallende atmosfærisk og full av vibrerende klang, fremstår hans uttrykk ofte rytmisk komplekst, men samtidig rent og reduktivt.

Belfi er live-artist på sin hals, og det er på scenen at hans uttrykk virkelig kommer til sin rett. Han er kjent for sine trommesoloer og uventede improvisasjoner, og har raffinert sitt nåværende live sett i et tiår; et eksklusivt finsk Saari-trommesett, en Nord Modular synthesizer og en sampler. Med sin karisma og engasjerte tilstedeværelse, har han inntatt betydningsfulle scener ved Centre Pompidou (Paris), Unsound Festival (Krakow), Cafè Oto (London), Issue Project Room (New York), GAS festival (Göteborg) og Artplay (Moscow). I tillegg til egne solo- og bandturnéer, har Belfi også gjort et omfattende Europa-prosjekt med Nils Frahms band i 2016. Våren 2017 slapp han sitt siste studioalbum, “Ore”, på det nyetablerte labelet FLOAT i London.


--- ENGLISH ---

Roy Montgomery is a guitarist and academic from New Zealand. In addition to a number of solo and collaborative projects on labels such as Kranky, Siltbreeze and VHF, he also is the architect of what has proven to be an influential drone aesthetic, where exploration of psychedelic abstraction and pastoral minimalism is essential. He played a leading role in Christchurch's noise rock scene in the 1980s with his minimalist post-punk band The Pin Group, who were the first act to release on Flying Nun. Other musical explorations during this period included the short-lived drone project The Shallows and the noise-pop band Dadamah.

After some quiet years, Montgomery returned in the late 90's with a towering expression, which also exposed some form of fragility between walls of guitar strums. With his solo performances, and in collaboration with Flying Saucer Attack, Bardo Pond (Hash Jar Tempo) and Chris Heaphy (Dissolve), he gradually changed the focus from the truth-mining of rock music to epic celestialism. Sitting cross-legged on the floor he toured the world with his compositions, which lasted for 20 minutes or more. After that, once again, Montgomery became relatively quiet until 2016 when he re-emerged with RMHQ (also known as Roy Montgomery's Headquarters) at Grapefruit / Ba Da Bing. At the same time, he released four albums of new material and marked a return to his distinct pastoral guitar style, but now also added the rare sound of his singing voice. 

Italian Andrea Belfi is a drummer, composer and experimental musician. Through his skillful mix of acoustic and electronic, his performances appear as an artistic balance between energy and hypnosis, expressed through long-sequential, rich and immersive soundscapes. Inspired by the post-rock band Gastr Del Sol, Rhythm & Sound and Pierre Schaffer protégé Éliane Radigue, Belfi moves into the nocturne's deep and mysterious spaces. Strikingly atmospheric and replete with vivid timbres, his musical expression often appears rhythmically complex, but at the same time pure and reductive.

Belfi is a live performer at heart and it is on stage that his expression really comes to life. He is known for his drum solos and unexpected improvisations, and has refined his current live set for a decade; a noble Finnish Saari drum kit, a Nord Modular synthesizer, and a sampler. With his charisma and engaging presence, he has performed at significant scenes like Center Pompidou (Paris), Unsound Festival (Krakow), Cafè Oto (London), Issue Project Room (New York), GAS festival (Gothenburg) and Artplay (Moscow). In addition to his own solo and group tours, Belfi has also made a major project across Europe with Nils Frahm's band in 2016. In the spring of 2017 he released his last studio album, "Ore", on the newly established label FLOAT in London.

Restriksjoner

20 års aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke