Building Instrument

ArrangementsinformasjonMerk: dette arrangementet skulle ha funnet sted 6. februar, men er nå flyttet til 24. september 2021 på grunn av smittevernstiltakene i Bergen. 

Konserten finner sted på Landmark Bergen Kunsthall

Billetter: 150,- / 100,-

Arrangementene har begrenset kapasitet som følge av de gjeldende restriksjoner. Det er viktig at alle besøkende forhåndsbestiller billetter.

Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi minner ellers alle om 1-metersregelen og god håndhygiene for å hindre smittespredning.


Building Instrument – den Bergensbaserte trioen bestående av Mari Kvien Brunvoll, Øyvind Hegg-Lunde og Åsmund Weltzien – er et band som går forbi merkelapper som ”seriøs-” og ”populær” musikk – og kommer ut på den andre siden med en ny musikkform som passer i begge båser samtidig. På deres siste album, ”Mangelen Min”, som følger opp den kritikerroste selvtitulerte Hubro-debuten fra 2014, og ”Kem Som Kan å Leve” fra 2016, blander de elektroniske ekko med klassisk barokk, Øyvind Hegg-Lundes hypnotiske trommer som nærmest lyder melodiske, den skjøre og samtidige kraftfulle vokalen til Mari Kvien Brunvoll og hennes elektroniske lydmanipuleringer, og Åsmund Weltziens drømmende dype synth-lyder. Dette resulterer i en stadig avledende serie av subtile og intrikate musikalske vendinger. Samtidig gjør bandets massive sans for groove dette til kunst du også kan danse til!

Den Bergens-baserte trioen har eksistert i mer enn 10 år, og de tre medlemmene i bandet har et tett musikalsk samarbeid. Brunvolls tekster beveger seg mellom påfunnet fantasispråk og hennes egen moldenserdialekt. Det endelige produktet er sydd sammen til en sømløs musikalsk billedvev. Den lo-fi hjemmelagde estetikken passer bandet som hånd i hanske, og kobler dem til en uformell internasjonal bevegelse av artister som jobber med avansert teknologi, men som likevel beholder en hjemmesnekret stil og etos som kan føles mer analog enn digital, mer menneskelig enn maskin.

Denne kunstestetikken forsterkes også av bandets valg av uvanlige lydkilder og den tilsynelatende organiske måten de strukturerer dem på, gjennom å legge intrikate lag-på-lag for å danne musikken. Her brukes det samplinger av instrumentene kora, hardingfele, vibrafon og blåseinstrumenter i tillegg til det vanlige oppsettet sang, harpeleik, trommer og synther. Brunvolls multi-oktavstemme er slående og så fleksibel at den blir enda et instrumentalt verktøy. Men uansett instrument, og uansett hvilken musikalsk kontekst eller referansepunkt, enten det er moderne karibisk eller hoffmusikk fra det attende århundre i Versailles - som begge får et anerkjennende nikk i Building Instruments musikk; De høres ettertrykkelig ut som ingen andre enn seg selv.

Åsmund Weltzien: Synther, lap top
Øyvind Hegg-Lunde: Trommer, perkusjon
Mari Kvien Brunvoll: Sang, elektronikk, zither, div. instrumenter

--- ENGLISH ---

It happens only rarely that musicians working with improvisation at the sharp end of experimental practice are so attuned to contemporary style and taste that their work reaches beyond “the serious” or “the popular” to come out the other side sounding like a genuinely new form resonating on both levels simultaneously. Building Instrument – the Bergen-based trio of Mari Kvien Brunvoll, Øyvind Hegg-Lunde and Åsmund Weltzien – are such a group. On their last album Mangelen Min’(following up the acclaimed self-titled Hubro debut from 2014, and ‘Kem Som Kan å Leve’ from 2016), they mix electronic echoes of the classical baroque, Hegg-Lunde's hypnotic drums that sound almost melodic, Brunvoll's fragile but powerful vocals and her electronic manipulations of sounds, Weltzien's dreamy and deep spacey synth sounds. The result is a continually diverting series of subtle and intricately nuanced musical settings where the rate of change never lets up. Yet the group’s massive sense of groove also makes this art that you can dance to.

The trio has excisted for more than 10 years, and their music still comprises a mixture of freely improvised parts and other compositions and arrangements done in close collaboration by the three. The lyrics are written in a mix of Brunvoll's native Norwegian dialect and her own made-up words. The final product is stitched together from the materials available to form a seamless musical tapestry that feels distinctively hand-crafted. This humble, hand-made aesthetic fits the band like a glove, and connects them to a kind of international informal movement of artists working with advanced technology yet retaining a home-made style and ethos that can feel more analogue than digital, more human than machine.

Their sense of a home-made craft aesthetic is also reinforced by the band’s choice of unusual sound sources and the organic-seeming way they structure them through intricate layering to form the music. You'll hear samples of the instruments kora, Hardanger fiddle, vibraphone, wind instruments and whistles in addition to the customary resources of song, drums and synthesisers. Mari Kvien Brunvoll's multi octave voice is striking and is so adaptable that it becomes yet another instrumental tool. But whatever the instrument, and whatever the musical context or point of reference, whether the contemporary Caribbean or the court music of eighteenth century Versailles – both of which get a knowing nod in Building Instrument's work. They emphatically sound like no one but themselves.

Åsmund Weltzien: Synths, lap top
Øyvind Hegg-Lunde: Drums, percussion
Mari Kvien Brunvoll: Song, electronics, zither, various instruments

Do not attend if you feel unwell or have symptoms of respiratory infection. We remind everyone of the 1-meter rule and good hand hygiene to prevent the spread of infection.

bergenkunsthall
buildinginstrument

Restriksjoner

Arrangementet har begrenset med plasser for å legge til rette for at alle smittevernsrestriksjoner kan ivaretas. Endringer kan komme på kort varsel. Det er viktig at alle forhåndsbestiller billett til arrangement.

- Hold deg hjemme hvis du opplever symptomer eller er i karantene!
- Hold en meters avstand til andre til enhver tid
- Utøv god håndhygiene før, under og etter arrangement.
- Alle som kommer på arrangement, må registrere kontaktinformasjon på Ticketco i forkant. Hvis du bestiller mer enn én billett eller gir din videre, er du pliktig til å opplyse om ny kontaktinformasjon til alle billettinnehavere.

This event has a limited capacity due to the current restrictions regarding health and safety. Changes might happen at short notice. It is important for all audience to pre-order tickets.

- If you are experiencing any symptoms of COVID-19, please stay home and do not attend this event.
- Keep a one meter distance to others at all times.
- Practice good hand hygiene before, during, and after the event - we have enough antibac!
- You are responsible for providing contact details for all tickets ordered in your name, including if you give yours to someone else.