Fragment - What we made by the sea

Arrangementsinformasjon

—— English below ——

Samtaler med Fragment arkitekter: Hva vi lagde ved sjøen

Torsdag 16. september

18:00

Sted: Dokken containerhavn, oppmøte ved vaktbua Dokkeskjærskaien 23

Havnebyene forsvinner. Det er lenge siden rep og tønner ble laget i byene. det er også lenge siden havnearbeiderne hadde råd til å bo der. I en serie med samtaler rundt en mobil saltkoker ser arkitekturkontoret Fragment nærmere på forvandlingen av byene og kunnskapen om fortiden og fremtiden.

Arkitektkontoret Fragment arbeider med beboerdeltakelse i steds- og bygningsutvikling, både gjennom verkstedsbasert bygningsutvikling og forskningsarbeid.

Denne samtale er en av flere arrangementer og off-site verk som er en del av utstillingen «The Ocean» på Bergen Kunsthall.

Utstillingen kan besøkes fra 28. august — 31. oktober 2021.

Les mer om utstillingen her: https://www.kunsthall.no/?AID=3294&ID=26&K=1&AAR=2021...


—— English ——

Conversation with Fragment architects: What we made by the sea

Thursday 16. September

18:00

Location: Dokken container harbour, meet at the security entry point Dokkeskjærskaien 23

The port cities disappear. It has been a long time since ropes and barrels were made in cities. It is also a long time since dock workers could afford to live here. A series of conversations staged by the architecture office Fragment around a mobile salt boiler asks about the transformation of cities and the knowledges of the past and the future.

Architecture office Fragment works with resident participation and building development, both through workshop based building development and research work.

This public conversation is one of several off-site works and events that are a part of the exhibition «The Ocean» at Bergen Kunsthall.

On view 28. August — 31. October 2021

Read more about the exhibition here: https://www.kunsthall.no/en/?AID=3294&ID=26&K=1&AAR=2021...

Photo: Thor Brødreskift