NORIS Superclub

Arrangementsinformasjon

😈 English below 😈

ET NORSK-ISLANDSK SAMARBEID

Lengter du etter de svunne dager da du kunne se utenlandske band spille live? Har du noensinne ønsket å se en kunstner i et annet land gå helt berserk med malepenselen - live? 

Har du et romantisert forhold til fortidas kulturutveksling mellom Island og Norge?

Din tid har kommet!

Fra ruinene av den gamle verden, stiger en ny tid fram. Armert med teknologiens digitale forbrukerinformasjon - data gjemt i fiberoptisk-drevne skyer, routere som spyr ut 5G-stråling i det uendelige - vil vi bryte geografiske, historiske og eksperimentelle barrierer for å presentere den mest sexy musikken, banebrytende kunstverk og fargerike frukter av et internasjonalt vennskap.

En ny type eksperimentell klubb har ankommet: En Superclub.

fucales og post-dreifing ønsker deg velkommen til den delvis fysiske og delvis digitale festivalen, 12. juni 2021. Bergensere og Reykjavikere får nå muligheten til å se, oppleve og føle på levende kunst.

ER DU FORVIRRET?

Ja, festivalen vil foregå fysisk - og DU kan komme dersom du bor i en av byene! Programmet vil veksle mellom fysiske og transcendentale opptredener.

Kunst av Ola Lysgaard og Natka Klimowicz.

--------------

AN ICELANDIC-NORWEGIAN COLLABORATION:

Do you long for the lost days of seeing foreign bands play? Have you ever wanted to see an artist paint while going insane in another country, in real time? Do you miss the good old days when Iceland and Norway were under a blissful union?

Now is your time.

From the shatters of the old world, a new era arises. Weaponed with digital consumer information technology, cloud data storage fibre optic 5G lasers routers, we will traverse geographical, historical and experimental boundaries to present the sexiest music, pioneering artworks, and the delicious fruits of international friendship.

A new type of experimental club will be formed: a Superclub.

In collaboration with eclectic Icelandic art collective post-dreifing, fucales welcome you to a part physical, part digital festival on the 12th of June. People of Bergen and Reykjavik can come to their local venue to see some great live and undead acts.

ARE YOU CONFUSED?

Yes, the festival is physical - and YOU can come if you live in either city! The program will shift between physical and para-physical performances.

Artwork made by Ola Lysgaard and Natka Klimowicz

Restriksjoner

Arrangementene har begrenset kapasitet som følge av de gjeldende restriksjoner. Det er viktig at alle besøkende forhåndsbestiller billetter her.

Ansvarsfraskrivelse

Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi minner ellers alle om 1-metersregelen, god håndhygiene og bruk av munnbind når avstand ikke kan opprettholdes for å hindre smittespredning. I tråd med gjeldende anbefalinger, er dette arrangementet er ment for innbyggere i Bergen Kommune.