Plattform: Marte Danielsen Jølbo

Arrangementsinformasjon

---FOR ENGLISH SCROLL DOWN---


Arrangementet er gratis.

Foredraget blir holdt på norsk. Foredraget blir også strømmet live på våre nettsider, Facebook og Vimeo.


Samtidskunstens bruk av tekstil er preget av lekenhet og fri bruk av materialer, samt stor variasjon i teknikker og uttrykk. Alt dette kan også sies om Elisabeth Haarrs praksis. I dette foredraget bruker Marte Danielsen Jølbo nymaterialisme og «myk logikk» som et teoretisk bakteppe for å diskutere Haarrs senere arbeider i serien Færdaminner, og for å sette arbeidet i sammenheng med andre kunstneriske praksiser og sentrale tendenser på feltet i dag.


Marte Danielsen Jølbo er kurator, skribent og redaktør. Hun er medstifter av Another Space, et prosjektrom og forlag for kunst og arkitektur, og er også medstifter og tidligere redaktør for publiseringsplattformen og residency-programmet Contemporary Art Stavanger. Hun har skrevet og vært redaktør for en rekke essays og kunstpublikasjoner. Jølbo har en bachelorgrad i litteraturvitenskap, og en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Danielsen Jølbo jobber i dag som kurator i KORO.

Ta vare på deg selv og andre. For å hindre smittespredning minner vi alle om 1-metersregelen og god håndhygiene. Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi tar forbehold om eventuelle endringer som følge av smittesituasjonen.

Plattform er støttet av Fritt Ord


--- ENGLISH ---

Marte Danielsen Jølbo: Between tradition and innovation – perspectives on textile art in Norway today

The talk will be held in Norwegian.

Contemporary textile art is characterized by playfulness and free use of materials as well as great variation in techniques and expressions – all of which could also be said of Elisabeth Haarr’s practice. In this lecture, Marte Danielsen Jølbo uses New Materialism and “soft logic” as a theoretical backdrop to discuss Haarr’s series of work Travelogues, and to put her work in context with other artistic practices and tendencies in the field today.

Take care of yourself and others. To prevent the spread of infection, we remind everyone of the 1-meter rule and good hand hygiene. Do not show up if you feel unwell or have symptoms of a respiratory infection. Please note that changes might happen at short notice in response to Covid19 restrictions.

Plattform is supported by Fritt Ord.

Ansvarsfraskrivelse

Please note that changes might happen at short notice in response to Covid19 restrictions.